Privatumo Politika

Camp Neringa, Inc., būdamas tinklapio NERINGA.ORG ir NERINGA100.ORG valdytoju, skaitytojų duomenis tvarko laikydamasis galiojančių teisės aktų, remiantis nustatytais tikslais ir tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti. 

Tvarkydamas asmens duomenis Camp Neringa, Inc. laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų.

Privatumo Politika randasi čia.