Privatumo Politika

Camp Neringa, Inc. yra įsipareigojusi saugoti ir gerbti jūsų privatumą. Camp Neringa, Inc., būdama tinklapio NERINGA.ORG ir NERINGA100.ORG valdytoja, duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų.
Tvarkydama asmens duomenis, Camp Neringa, Inc. laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų galiojančių Europos Sąjungos teisės aktų.
Daugiau informacijos apie Privatumo Politiką rasite čia
.