Narystė

CAMP NERINGA, INC.

2015 m. nauja korporacija, Camp Neringa, Inc., buvo įsteigta tęsti Nekaltojo Prasidėjiimo Seserų misiją ir užtikrinti stovyklos ateitį.

Šios korporacijos nariais gali tapti asmenys, turintys 18 metų ir kurie yra pasiryžę atsakingai puoselėti Neringos stovykloje katalikiškas vertybes, lietuvių kultūrinį identitetą ir asmens ugdymą. CNI nariai metiniame narių susirinkime renka Direktorių Tarybą iš narių tarpo ir priima Neringos stovyklos esminius sprendimus. Pirminis narystės mokestis yra $100, o kasmetinis narystės atnaujinimo mokestis yra $20 (narystės metai: lapkričio 1 d. – spalio 31 d.).

Tapkite “Neringos” nariais šiandien!

Jeigu jau registravotės su UltraCamp, naudokite įprastą username ir slaptažodį.  Jeigu atnaujinate negaliojančią narystę, naudokite savo el. pašto adresą, kad galėtumėte prisijungti ir po to spustelėkite “Forgot your login information?”, kad galėtumėte sukurti naują slaptažodį. Jei esate naujas narys/-ė, sukurkite paskyrą, užpildydami tik privalomus duomenų laukus.

Bylaws for Camp Neringa Inc.
Neringos Misija ir Vizija