Narystė

CAMP NERINGA, INC.

2015 m. nauja korporacija, Camp Neringa, Inc., buvo įsteigta tęsti Nekaltojo Prasidėjiimo Seserų misiją ir užtikrinti stovyklos ateitį.

Šios korporacijos nariais gali tapti asmenys, turintys 18 metų ir kurie yra pasiryžę atsakingai puoselėti Neringos stovykloje katalikiškas vertybes, lietuvių kultūrinį identitetą ir asmens ugdymą. CNI nariai metiniame narių susirinkime renka Direktorių Tarybą iš narių tarpo ir priima Neringos stovyklos esminius sprendimus. Pirminis narystės mokestis yra $100, o kasmetinis narystės atnaujinimo mokestis yra $20 (narystės metai: lapkričio 1 d. – spalio 31 d.).

Kviečiame pažiūrėti šį pokalbį tarp Ryto Stankūno ir Liepos Ivanauskaitės apie narystę ČIA.

Tapkite „Neringos” nariu šiandien!

Narystės registracija / Registracijos atnaujinimas internetu
Registracijos Formos Siuntimui Paštu
          Naujų Narių Forma
          Narių Registracijos Atnaujinimo Forma
Board Qualifications Information
Board Election Information
Board Nominee Form
Bylaws for Camp Neringa Inc.
Pokalbis apie Narystę
Neringos Misija ir Vizija
Įgaliojimo Forma