Parama

Neringa visada laukia paramos! Jos reikia ne tik stovyklavietės atnaujinimui, bet ir sukurti sėkmingas stovyklų programas.

Neringa yra ne pelno siekianti 501(c)(3) korporacija, kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokesčių. Todėl kreipiamės į Neringos ir lietuvių bendruomenes prašydami paramos. Visada laukiame paramos ir iš kitų šaltinių, kurie remia jaunimo ugdymą ir švietimą bei krikščionišką ir katalikišką veiklą.

Aukos atskaitomos nuo mokesčių (TAX ID 46-2300248) pagal JAV valdžios įstatymus. Ačiū!

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į vedėją Reginą Kulbytę: regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

 

Auka čekiu…

 

 • Aukos Neringai čekį „Camp Neringa, Inc.“ siųskite adresu:
 • Camp Neringa
 • 147 Neringa Rd.
 • Brattleboro, VT 05301

 

Auka per PayPal 

Musu Rėmėjais

Nuoširdžiai dėkojame visiems privatiems rėmėjams, kurie remia stovyklą ir padeda tęsti Neringos misiją! AČIŪ!

Neringa per pastaruosius metus sulaukė paramos iš šių organizacijų:

 • AmazonSmile
 • Calvary United Methodist Church
 • Chubb Charitable Foundation
 • CKG Associates LLC
 • Coverys Community Healthcare Foundation
 • Esquire Cleaners Inc.
 • FM Global Foundation
 • Hightower Commercial Services LLC
 • Johnson & Johnson Matching Gifts Program
 • KAS SPIRITS LLC
 • Knights of Lithuania Council 30
 • LDJ Enterprises Inc.
 • LOTZ Inc.
 • My Slide Lines LLC
 • RTK Environmental Group LLC
 • New England BioLabs Inc.
 • Sharon Mens Club
 • Schwab Charitable
 • Shimkus, Murphy & Lemkuil Inc.
 • The Benevity Community Impact Fund
 • The Public’s Adjuster LLC
 • Vanguard Charitable
 • WCES, Inc.

 
 

Norėdami aukoti Neringa100 paramos vajui galite aukokite čia: www.neringa100.org