Parama

Neringa visada laukia paramos! Jos reikia ne tik stovyklavietės atnaujinimui, bet ir sukurti sėkmingas stovyklų programas.

Esame nuoširdžiai dėkingi visiems privatiems rėmėjams, kurie remia stovyklą ir padeda tęsti Neringos misiją! AČIŪ!

Neringa yra ne pelno siekianti 501(c)(3) korporacija, kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokesčių. Todėl kreipiamės į Neringos ir lietuvių bendruomenes prašydami paramos. Visada laukiame paramos ir iš kitų šaltinių, kurie remia jaunimo ugdymą ir švietimą bei krikščionišką ir katalikišką veiklą.

Aukos atskaitomos nuo mokesčių (TAX ID 46-2300248) pagal JAV valdžios įstatymus. Ačiū!

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į vedėją Reginą Kulbytę: regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.

Kaip?

 

Su čekį

 

 • Aukos Neringai čekį „Camp Neringa, Inc.“ vardu (su savo vardu, pavarde ir adresu).
 • Galite siųsti adresu:
 • Camp Neringa
 • 147 Neringa Rd.
 • Brattleboro, VT 05301

 

Per PayPal 

Musu Rėmėjais

Esame nuoširdžiai dėkingi visiems privatiems rėmėjams, kurie remia stovyklą ir padeda tęsti Neringos misiją! AČIŪ!

Neringa per pastaruosius metus sulaukė paramos iš šių organizacijų:

 • Chubb Charitable Foundation
 • CKG Associates LLC
 • Community Health Charities, Esquire Cleaners Inc.
 • FM Global Foundation
 • Hightower Commercial Services LLC
 • Johnson & Johnson Matching Gifts Program
 • Justgive
 • Kazickas Family Foundation
 • Knights of Lithuania Council 30
 • LDJ Enterprises Inc.
 • Lithuanian Foundation
 • Lithuanian Catholic Religious Aid
 • Lithuanian Heritage Society of Rochester
 • Lithuanian National Foundation, Inc.
 • Lithuanian Federal Credit Union Taupa
 • LOTZ Inc.
 • Matulaitis Fund
 • Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania
 • My Slide Lines LLC
 • RTK Environmental Group LLC
 • Sagys Fund,
 • Schwab Charitable
 • Shimkus, Murphy & Lemkuil Inc.
 • St. Andrews Church Rosary Society
 • TisBest Philanthropy
 • The Benevity Community Impact Fund
 • The Oak Tree Philanthropic Foundation
 • The Rochester Lithuanian Fund
 • The Vainikas Family Fund
 • Vanguard Charitable

 
 

Norėdami aukoti Neringa100 paramos vajui galite aukokite čia: www.neringa100.org