Parama

Neringa visada laukia paramos! Jos reikia ne tik stovyklavietės atnaujinimui, bet ir sukurti sėkmingas stovyklų programas.

Neringa yra ne pelno siekianti 501(c)(3) korporacija, kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokesčių. Todėl kreipiamės į Neringos ir lietuvių bendruomenes prašydami paramos. Visada laukiame paramos ir iš kitų šaltinių, kurie remia jaunimo ugdymą ir švietimą bei krikščionišką ir katalikišką veiklą.

Aukos atskaitomos nuo mokesčių (TAX ID 46-2300248) pagal JAV valdžios įstatymus. Ačiū!

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Neringos Vadybininkę:
Viktorija Galkutė
viktorija@neringa.org
978-582-5592

Auka čekiu…

  • Aukos Neringai čekį „Camp Neringa, Inc.“ vardu siųskite adresu:
  • Camp Neringa
  • 147 Neringa Rd.
  • Brattleboro, VT 05301

Auka per PayPal
Mūsų Rėmėjai

Visas mūsų rėmėjų sąrašas paskelbtas “Skambučio” laikraštėlyje. Žiūrėkite čia: 2022 Aukotojai