Darbuotojai ir Vadovai

Darbuotojai ir Vadovai

Neringos darbuotojai ir vadovai yra be galo svarbūs, nes jie dirba su vaikais, sukuria stovyklos atmosferą ir padeda Neringai tęsti jos misiją. Prašome pasiskaityti, ko iš darbuotojų ir vadovų yra tikimasi. Jeigu norite daugiau sužinoti dėl darbo Neringoje, prašome kreiptis į vasaros stovyklų vedėją Daną Vainauskienę: dana@neringa.org

Lietuviškumas

Neringa yra lietuviška stovykla. Pasiremdami savo žiniomis ir šeimos tradicijomis, siekiame sukurti lietuvišką aplinką, mokinti stovyklautojus lietuviškos kultūros ir auklėti meilę mūsų lietuviškai kilmei. Vadovai stovyklose privalo su vaikais visuomet kalbėtis lietuviškai, kad visi galėtų lavinti savo kalbą.

Tikėjimas ir Dvasingumas

Visą mūsų stovyklos veiklą, visus stovyklautojus, vadovus ir kitus žmones mes patikime Viešpaties globai. Dievą garbindami ir Jam dėkodami, mes nuolat į Jį atsigrežiame, pavesdami Jam savo poreikius ir rūpesčius. Tikėjimas yra nuolatinis sielos tobulėjimas. Neringoje visi ugdome savo tikėjimą pagal katalikišką tradiciją. Dalindamiesi savo tikėjimo patirtimi ir būdami pasirengę tobulėti, mes padedame tarp mūsų sukurti Dievo karalystę. Ketvirtadienio vėlų vakarą darbuotojai ir vadovai renkasi koplyčioje maldai ir šv. Mišioms. Šį laiką Dievo akivaizdoje skiriame maldai ir savo – vadovų – misijai stovykloje. Daug buvusių darbuotojų ir vadovų prisimena šią ketvirtadienio naktinių pamaldų tradiciją ir būna su mumis kartu dvasioje, nesvarbu kurioje vietoje jie būtų.

Gyvenimas bendruomenėje ir bendradarbiaujant

Dirbti kartu ir padėti vienas kitam – viena svarbiausių Neringos taisyklių. Neringa ypatinga tuo, kad mes neapsiribojame vien savo pagrindinėmis atsakomybėmis. Kiekvienas darbuotojas ir vadovas ieško būdų, kaip galėtų padėti vienas kitam. Dirbdami kartu, mes papildome vienas kito silpnąsias vietas. Taip dirbdami, panaikiname nereikalingą konkurenciją ir sukuriame pasitikėjimą vienas kitu. Esant tokiai aplinkai, darbuotojai ir vadovai tampa iniciatyvūs, užjaučiantys, pasirengę padėti, padrąsinti ir patarti. Neringos stovykla visiems darbuotojams ir vadovams tampa ypatinga gyvenimo patirtimi.

Formos

Darbuotojų Formos

Jeigu domitės šią vasarą tapti “Neringos” komandos dalimi: būti stovyklos med. darbuotojais, vasaros ūkvedžiu,-e, norėtumėte padėti virtuvėje, o gal mylite gamtą, meną, muziką, šokius, dramą, literatūrą, norėtumėte vesti asmens ugdymo bei religijos klases ar pasidalinti Lietuvos istorijos, kultūros, folkloro, meno ir kt. žiniomis, atsiliepkite!

Galima užpildyti šią “Neringos” 2024 Darbuotojų Anketą

Turite klausimų, parašykite Danai: dana@neringa.org

Vadovų ir CIT Formos

(Vadovų ir CIT formos bus paskelbtos 2024 m. vasario 1 d.)

 

Lietuviškai Kalbantiems Vadovams