Vaikų

Stovykla Lietuviškai Kalbantiems Vaikams

(7-16 m. vaikams)

 

BENDRAI APIE STOVYKLĄ

KAIP VAIKAI GYVENA

Vaikai, paskirstyti pagal amžių, gyvena namelyje su vadovais. Kiekviename namelyje yra tualetas ir kriauklė, o bendri dušai yra netoli.

NERINGOS VADOVAI

Visiems namelių vadovams yra bent 18 m. Vadovai yra kūrybingi, atsakingi, mokantys kalbėti lietuviškai, turintys patirties darbe su vaikais. Programas praveda namelių ir programos vadovai, stovyklos kapelionas ir Nek. Pr. Marijos Seserys.

STOVYKLOS DIENOTVARKĖ

Diena pradedama malda, pusryčiais, vėliavų pakėlimu ir apsitvarkymu. Iki pietų vyksta įvairūs užsiėmimai ir pamokėlės: dainos, tautiniai šokiai, skaitymo būreliai, gamtos pažinimas, menas, drama, sportas, žaidimai, pasikalbėjimai, lituanistikos pamokos ir tikybos (Romos katalikų) pamokėlės, liturgija, sakramentai. Po pietų: laisvalaikis, maudymasis, taip pat užsiėmimai ir pamokėlės būreliuose. Po vakarienės ir vėliavų nuleidimo vyksta įvairios vakarinės programos pagal dienos temą.

Šeimų

Šeimų stovykla lietuviškai kalbantiems

Kas yra šeimų stovyklos?

Tai nuostabi proga šeimoms pabendrauti, pasilinksminti, stovyklauti kartu, pailsėti nuo namų rūpesčių, apsuptiems pasakiškos gamtos ir lietuviškos, krikščioniškos dvasios Romos katalikų bažnyčios tradicijoje. Ugdome jaunimo norą stovyklauti ateityje.

Ką mes darome stovykloje?

Stovyklose vyksta lietuvių kultūros pažinimas per dainas, šokius, vaidinimus, liaudies meną ir kitus užsiėmimus. Suteikiamos progos šeimoms pasimelsti kartu. Be kultūrinės bei dvasinės programos vyksta sportas, maudynės, gamtos malonumai, meno pamokėlės. Tėveliai patys tvarko stovyklos programą. Programa ir užsiėmimai sudaromi visiems dalyvaujant pagal talentus ir sugebėjimus. Renginiai vyksta vaikams pagal amžių, atskiri užsiėmimai vyksta tėveliams ir taip pat būna bendri vakarai visiems kartu, visai stovyklai. Neringos vadovai padeda tėveliams pravesti programas.

Kaip gyvename?

Dažniausiai viena ar dvi šeimos dalinasi nameliu (iš viso yra 13 namelių). Turime ir kelis atskirus kambarius salėje ir ligoninėje mažesnėms šeimoms. Kiekviename namelyje yra tualetas ir kriauklė nusiprausti, o bendri dušai yra namelių rajone. Yra skalbykla. Maistą parūpina ir ruošia stovyklos šeimininkai.

Kas gali dalyvauti?

Kviečiame lietuviškai kalbančias šeimas su jaunais vaikais. Programos rengiamos vaikams nuo maždaug 3 iki 10 metų amžiaus.