Stovyklos vedėjai

Stovyklos vedėja

Regina Kulbis

Tel.: 978-582-5592

El. p. regina@neringa.org

Stovyklos vedėjos pavaduotoja

Dana Vainauskienė

El. p. dana@neringa.org

Vedėjų asistentas

Aidas Kupčinskas

El. p. aidas@neringa.org

Sveikiname 2019 m. vasaros programų koordinatores/ius!

Angliškai kalbančių šeimų stovykla – Jurate Blume, Rebecca Booth, Christina Heerey

Lietuviškai kalbančių šeimų stovykla – Gailutė Kligytė, Vydas Marijošius

Lietuviškai kalbančių vaikų stovykla – Vida Kairienė, pav Rūta Nausedienė ir Jolita Segur

Lietuviškai kalbančio jaunimo „Trečia savaitė“ – Vaida Meižys, Rūta Puškorienė

Angliškai kalbančių vaikų stovykla – Erikas Narkevičius, Gaja Stirbys

Angliškai kalbančio jaunimo „Trečia savaitė“ – Atiana Benoit, Ray Stemplys

Kultūros Dienos ’19 – Dr. Aldona Lingertaitienė