Board

President
Leonard Linas Orentas

Vice President
Andrius Dilba

Treasurer
Vytas Bazikas

Secretary
Ray Stemplys

Members
Emilija Businskas-Boyer
Joyce Liudzius
Sr. Ignė Marijošiūtė
Sr. Bernadette Matukaitė
Stefa Normantas
Darius Razgaitis
Brian Zikaras
Jane Venckus Žirlienė

Taryba

Pirmininkas

Leonard Linas Orentas

Vicepirmininkas

Andrius Dilba

Iždininkas

Vytas Bazikas

Sekretorius

Ray Stemplys

Nariai

Emilija Bušinskas Boyer
Joyce Liudzius
Sr. Ignė Marijošiūtė
Sr. Bernadette Matukaitė
Stefa Normantas
Darius Razgaitis
Brian Zikaras
Jane Venckus Žirlienė