Bendruomenės projektas

Miela Neringos Bendruomene,

Turbūt prisimenate, kad rudenį kalbėjome apie naują projektą „Neringos Misijos ir Vizijos įgyvendinimas.“ Tai daugiametis projektas, skirtas įsigilinti į skirtingus Misijos ir Vizijos aspektus (pvz. Katalikų tikėjimo patirtį, atsakomybę aplinkai, gilesnį kultūrinio identiteto suvokimą, bendradarbiavimą ir kt.) ir tuo užtikrinti, kad puoselėjame Misiją.

Šiandieniniam pasauliui pabrėžiant „inclusivity ir bias“ ir mūsų pasiryžimu kurti visus apjungiančią aplinką, šiais metais norime stabtelti ties „inclusivity/visų apjungimo“ vertybės. Mūsų Misijos apibūdinime teigiama:

„Visi užsiėmimai, programa ir renginiai padeda kurti visavertę bendruomenę bei ugdyti pagarba paremtas draugystes ir santykius.“

Mūsų intencijos yra geros, bet mes pripažįstame, kad galėtume dar labiau pasistengti, kad visi jaustųsi priimti ir gerbiami Neringoj. Kaip organizacija, gal ne visada gyvenome šia nuostata ir dėl to apgailestaujame.

Sakoma, jeigu nori pažinti kultūrą, klausykis jos pasakojimų. Tai skatina mus sukviesti mūsų bendruomenę ir atversti naują istorijos lapą. Tokia galimybė mus įkvepia, tikimės, kad ir jus taip pat.

Pirmasis žingsnis mūsų projekte – klausytis. Prašome jūsų pagalbos atpažinti tuos „inclusivity/visų apjungimo“ atvejus, kad galėtume labiau į juos įsigilinti. Žinome, kad lietuvių kalba yra iššūkis; kalba jungia, bet ir gali atskirti, todėl norėtume kartu apie tai pakalbėti. Žinome, kad „visus apjungimo“ prasmė yra daug platesnė nei vien kalbos mokėjimas; norime atpažinti ir kitus atvejus, kad tam būtume pasiruošę.

Šiuo atžvilgiu „inclusivity/visų apjungimas“ reiškia programos, gairės bei praktika, kuri apjungia skirtumus, padeda visiems Neringos bendruomenėje klestėti ir pasisemti bei džiaugtis Neringos turiniu.

Kviečiame jus iki kovo 15 d. atsakyti į šio klausimyno klausimus (galite atsakyti tik į kai kuriuos ar visus): „Inclusivity/Visų apjungimo“ klausimynas.

Šį projektą lig šol kūrė maža darbo grupęlė (Dana Grajauskaitė, Kerry Secrest ir Ray Stemplys) kartu su Taryba. Jūsų atsakymus skaitys tik darbo grupės nariai. Apibendrinta santrauka bus pasidalinta su Taryba ir grupele, kuri bus sudaryta norint aptarti rezultatus ir, kuri sukurs praktinius pasiūlymus. Kviečiame visus, norinčius dalyvauti, prisijungti prie šios grupelės.

Ačiū, ačiū, kad skiriate laiko pasidalinti savo mintimis. Eidami į kitą Neringos gyvenimo etapą ir prisiėmę visišką atsakomybę už misiją ir nuosavybę, turime imtis ir šios atsakomybės, suvokdami, jog yra svarbu rūpintis besikeičiančia Neringa bei jos išsiplėtusia bendruomene, kad Neringa išliktų atsinaujinimo ir jėgų atgavimo vieta; oaze, kurioje iš naujo sutinkame save, šeimą ir Dievą; nuostabia kūrybingumo, juoko, susivienijimo bei džiaugsmo vieta.

Giliai dėkinga,

Neringa