Board

President
Leonard Linas Orentas

Vice President
Algirdas Veitas

Treasurer
Vytas Bazikas

Secretary
Ray Stemplys

Members
Emilija Businskas-Boyer
Andrius Dilba
Linas Kairys
Sr. Ignė Marijošiūtė
Kimberly Markuns
Sr. Bernadette Matukaitė
Brian Zikaras
Jane Venckus Žirlienė