Board

President
Leonard Linas Orentas

Vice President
Andrius Dilba

Treasurer
Vytas Bazikas

Secretary
Ray Stemplys

Members
Emilija Businskas-Boyer
Sr. Ignė Marijošiūtė
Sr. Bernadette Matukaitė
Stefa Normantas
Darius Razgaitis
Brian Zikaras
Jane Venckus Žirlienė