Apie Mus

Neringa yra lietuvių kultūros stovykla įkurta Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 1969 m. Virš 50 metų tūkstančiai vaikų ir šeimų patyrė Neringos misiją: jie įgavo lietuviško paveldo ir katalikiška tikėjimo ugdančios patirties, skatinančios stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių pozityvų asmenybės vystymąsį.

Neringos Misija ir Vizija