Apie Mus

Neringa yra lietuvių kultūros stovykla įkurta Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 1969 m. Per 50 metų tūkstančiai vaikų ir šeimų patyrė Neringos misiją: jie įgavo lietuviško paveldo ir krikščioniško tikėjimo ugdančios patirties, skatinančios stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių pozityvų asmenybės vystymąsį.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

 

2019 vasaros kalendorius

Birželio 22 – 27 Šeimų stovykla anglų kalba

Birželio 28 – 30 Neringos 50 Metų Šventė

Birželio 30 – Liepos 6 Lietuviškai kalbančių Šeimų stovykla

Liepos 7 – 21 Stovykla lietuvių kalba (7-16 m. vaikams)

Liepos 21 Lietuvių Vasaros Šventė Putnam CT

Liepos 21 – 27 „Trečia savaitė“ stovykla lietuvių kalba (12-16m. jaunimui)

Liepos 28 – Rugpjūčio 10 Stovykla anglų kalba (7-16 m. vaikams)

Rugpjūčio 10 – 17 „Trečia savaitė“ anglų kalba (12-16m. jaunimui)

Rugpjūčio 21 – 25 Kultūros dienos (21+)

Rugpjūčio 30 – Rugsėjo 2 d  Retro Neringos 50 Gimtadienio Šventė

Visą Neringos kalendorių