Apie Mus

Neringa yra lietuvių kultūros stovykla įkurta Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 1969 m. Per 50 metų tūkstančiai vaikų ir šeimų patyrė Neringos misiją: jie įgavo lietuviško paveldo ir krikščioniško tikėjimo ugdančios patirties, skatinančios stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių pozityvų asmenybės vystymąsį.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

 

2020 vasaros kalendorius

Visuotinei COVID-19 pandemijai besitęsiant, Neringos stovyklos Direktorių Taryba priėmė sunkų sprendimą atšaukti visas Neringos stovyklų sesijas iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., taip pat ir kasmetinį renginį – antrąją Lietuvių Vasaros Šventę Putname, CT.

 

Visą Neringos kalendorių