Apie Mus

Neringa yra lietuvių kultūros stovykla įkurta Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 1969 m. Per 50 metų tūkstančiai vaikų ir šeimų patyrė Neringos misiją: jie įgavo lietuviško paveldo ir krikščioniško tikėjimo ugdančios patirties, skatinančios stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių pozityvų asmenybės vystymąsį.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

 

2020 vasaros kalendorius

Birželio 27-Liepos 2  –  Šeimų stovykla anglų kalba

Liepos 6-11  –  Lietuviškai kalbančių Šeimų stovykla

Liepos 12-26  –  Stovykla lietuvių kalba (7-16 m. vaikams)

Liepos 26  –  Lietuvių Vasaros Šventė Putnam CT

Liepos 26-Rugpjūčio 1  –  „Trečia savaitė“ stovykla lietuvių kalba (12-16 m. jaunimui)

Rugpjūčio 2-15  –  Stovykla anglų kalba (7-16 m. vaikams)

Rugpjūčio 15-22  –  „Trečia savaitė“ anglų kalba (12-16 m. jaunimui)

Rugpjūčio 26-30  –  Kultūros dienos (21+)

Visą Neringos kalendorių