Apie Mus

Neringa yra lietuvių kultūros stovykla įkurta Marijos Nekalto Prasidėjimo Seserų 1969 m. Per 50 metų tūkstančiai vaikų ir šeimų patyrė Neringos misiją: jie įgavo lietuviško paveldo ir krikščioniško tikėjimo ugdančios patirties, skatinančios stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių pozityvų asmenybės vystymąsį.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

 

2021 vasaros kalendorius

Mes visi norime būte Neringoje šią vasarą! Tad padarysime viską, kad tai įvyktų saugiai, jei tai tik bus įmanoma. Planuojame paskelbti vasaros tvarkaraštį kovo 29d. ir pradėti registraciją balandžio  12d. Sukryžiuokite pirštus, padainuokite mėgstamą stovyklinę dainą ir išlaikykime viltį bei nuotaiką!

 

Visą Neringos kalendorių