Apie Mus

Neringa yra lietuvių kultūros stovykla, įkurta Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Seserų 1969 m. Per daugiau kaip 50 metų tūkstančiai vaikų ir šeimų patyrė Neringos vertybes: jie įgavo lietuviško paveldo ir katalikų tikėjimo ugdančios patirties, skatinančios stovyklautojų, vadovų, darbuotojų, šeimų ir visų dalyvių pozityvų asmenybės vystymąsį.

Šalia vasaros stovyklų vyksta įvairių temų susibūrimai suaugusiems. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

 

2022 m. vasaros kalendorius

Džiaugdamiesi norime pasidalinti, jog 2022 m. Neringa grįžta prie
tradicinio vasaros tvarkaraščio!

Registracija prasidės 2022 m. kovo 1 d.

Vasaros stovyklos tvarkaraštį rasite žemiau esančiame renginių kalendoriuje.

Visą Neringos kalendorių