Parama - Aukos

Neringa nuoširdžiai visiems dėkoja už suteikiamą paramą. Ačiū!

Aukos čekį ("Camp Neringos, Inc." vardu) galima siųsti adresu: Camp Neringa, 147 Neringa Rd., Brattleboro, VT 05301, USA

Galima aukoti internetu per PayPal:Find Us Lithuanian English
donate