Remkime Neringą

Neringa visada laukia paramos! Jos reikia ne tik stovyklavietės atnaujinimui, bet ir sukurti sėkmingas stovyklų programas.

Esame nuoširdžiai dėkingi visiems privatiems rėmėjams, kurie remia stovyklą ir padeda tęsti Neringos misiją! AČIŪ!

Neringa per pastaruosius metus sulaukė paramos iš šių organizacijų: Chubb Charitable Foundation, CKG Associates LLC, Community Health Charities, Esquire Cleaners Inc., FM Global Foundation, Hightower Commercial Services LLC, Johnson & Johnson Matching Gifts Program, Justgive, ?? Kazickų Šeimos Fondo, ?Knights of Lithuania Council 30, LDJ Enterprises Inc., ?Lietuvių Fondo, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos, ?Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, Lithuanian Heritage Society of Rochester, LOTZ Inc., ?Matulaičio Fondo, My Slide Lines LLC, RTK Environmental Group LLC, ?Sagio Fondo, ?Schwab Charitable, Shimkus, Murphy & Lemkuil Inc., St. Andrews Church Rosary Society, ?Taupa Credit Union, Tautos Fondo, TisBest Philanthropy, The Benevity Community Impact Fund, ? ?The Oak Tree Philanthropic Foundation, The Rochester Lithuanian Fund, ?The Vainikas Family Fund, Vanguard Charitable. Dėkojame!

Neringa yra ne pelno siekianti 501(c)(3) korporacija (TAX ID 46-2300248), kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokesčių. Todėl kreipiamės į Neringos ir lietuvių bendruomenes prašydami paramos. Visada laukiame paramos ir iš kitų šaltinių, kurie remia jaunimo ugdymą ir švietimą bei krikščionišką ir katalikišką veiklą.

Aukos Neringai čekį "Camp Neringa, Inc." vardu (su savo vardu, pavarde ir adresu) galite siųsti adresu:

Camp Neringa, 147 Neringa Rd. Brattleboro, VT 05301

Aukos atskaitomos nuo mokesčių (TAX ID 46-2300248) pagal JAV valdžios įstatymus. Ačiū!

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į vedėją Reginą Kulbytę: regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.


Remti Neringą galima ir internetu per PayPal čiaFind Us Lithuanian English
support