Remkime Neringą

Neringa visada laukia paramos! Jos reikia ne tik stovyklavietės atnaujinimui, bet ir sukurti sėkmingas stovyklų programas.

Esame nuoširdžiai dėkingi visiems privatiems rėmėjams, kurie remia stovyklą ir padeda tęsti Neringos misiją! AČIŪ!

Neringa neseniai sulaukė paramos iš šių organizacijų: AIG Matching Grants Program, Crystal Restoration Services, Inc., FM Global Foundation, Greater Horizons, Hightower Commercial Services LLC, ICC Putnam, Justgive, Kazickų Šeimos Fondo, Knights of Lithuania New England District, Knights of Lithuania Council 6, Knights of Lithuania Council 17, Knights of Lithuania Council 30, Lithuanian American Community, Inc. of New Haven, LDJ Enterprises, Inc., Lietuvių Fondo, Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos, LOTZ, Inc., Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijos programos "Globali Lietuva", Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, LithNYC, Amerikos lietuvių bendruomenės New Haven skyriaus (CT), Matulaičio Fondo, Microsoft Matching Funds, V. Paulius & Associates, Shimkus, Murphy & Lemkuil, Inc., St. Casimir's Lithuanian Choir, Taupa Credit Union , Tautos Fondo, The Benevity Community Impact Fund, The Chubb Corporation, The Oak Tree Philanthropic Foundation, The Rochester Lithuanian Fund. Dėkojame!

Neringa yra ne pelno siekianti 501(c)(3) korporacija (TAX ID 46-2300248), kuri negali išsilaikyti vien iš stovyklautojų mokesčių. Todėl kreipiamės į Neringos ir lietuvių bendruomenes prašydami paramos. Visada laukiame paramos ir iš kitų šaltinių, kurie remia jaunimo ugdymą ir švietimą bei krikščionišką ir katalikišką veiklą.

Aukos Neringai čekį "Camp Neringa, Inc." vardu (su savo vardu, pavarde ir adresu) galite siųsti adresu:

Camp Neringa, 147 Neringa Rd. Brattleboro, VT 05301

Aukos atskaitomos nuo mokesčių (TAX ID 46-2300248) pagal JAV valdžios įstatymus. Ačiū!

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į vedėją Reginą Kulbytę: regina@neringa.org arba tel. 978-582-5592.


Remti Neringą galima ir internetu per PayPal čiaFind Us Lithuanian English
support