VADOVŲ REKOLEKCIJOS Neringoje

2018 Gegužės 11-13 d.

Kviečiame buvusius ir esamus vadovus, kuriems jau daugiau nei 18 metų, atvykti į Vadovų Rekolekcijas.

Yra prasminga susiburti buvusiems vadovams ir dar esantiems vadovams apmąstyti Neringos stovyklos įtaką jų gyvenime ir ateičiai.

Registracijos formą surasite

čia .

Programos aprašą surasite

čia .

Find Us Lithuanian English
40