VADOVŲ REKOLEKCIJOS Neringoje

>2018 Balandžio 27-29 d.

Kviečiame buvusius ir esamus vadovus, kuriems jau daugiau nei 18 metų, atvykti į pirmąsias Vadovų Rekolekcijas.

Yra prasminga susiburti buvusiems vadovams ir dar esantiems vadovams apmąstyti Neringos stovyklos įtaką jų gyvenime ir ateičiai.

Registracijos formą surastie

čia .

Programos aprašą surasite

čia .

Find Us Lithuanian English
40