Stovyklos vedėjai

Stovyklos vedėja

Regina Kulbis

Tel.: 978-582-5592

El. p. regina@neringa.org


Stovyklos vedėjos pavaduotoja

Dana Vainauskienė

El. p. dana@neringa.org


Vedėjų asistentas

Aidas Kupčinskas

El. p. aidaszk@yahoo.com


Sveikiname 2019 m. vasaros programų koordinatores/ius!

Angliškai kalbančių šeimų stovykla - Jurate Blume, Rebecca Booth, Christina Heerey

Lietuviškai kalbančių šeimų stovykla - Gailutė Kligytė, Vydas Marijošius

Lietuviškai kalbančių vaikų stovykla - Vida Kairienė, pav Rūta Nausedienė ir Jolita Segur

Lietuviškai kalbančio jaunimo "Trečia savaitė" - Vaida Meižys, Rūta Puškorienė

Angliškai kalbančių vaikų stovykla - Erikas Narkevičius, Gaja Stirbys

Angliškai kalbančio jaunimo "Trečia savaitė" - Atiana Benoit, Ray Stemplys

Kultūros Dienos '19 - Dr. Aldona LingertaitienėFind Us Lithuanian English
directors