Apie Neringą

"Neringa" yra kultūrinė stovykla, kurią 1969 m. įkūrė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Seserų kongregacija. "Neringoje" daugiau kaip per 45 veiklos metų stovyklavo tūkstančiai vaikų ir šeimų, kuriems čia buvo sudarytos sąlygos ugdyti krikščioniškumą pagal Romos katalikų bažnyčios tradiciją, pozityvius charakterio bruožus, praturtinti lietuviško etnokultūrinio paveldo bei kultūros žinias.Find Us Lithuanian English
40