Neringa Stovykla

NERINGA

Neringa Stovykla

PRŪDAS

Neringa Stovykla

LAUŽAS/CAMPFIRE

Neringa Stovykla

KOPLYČIA/CHAPEL

Neringa Stovykla

AKMENYS

Neringa Stovykla

GEDIMINO PILIS/CASTLE

Neringa Stovykla

VALGYKLA

Neringa Stovykla

SPORTO AIKŠTĖ

Neringa Stovykla

OBELIS

Neringa Stovykla

VĖLIAVŲ AIKŠTĖ

Neringa Stovykla

PASAKŲ NAMELIS/STORY HOUSE

Neringa Stovykla

BERŽŲ ŠVENTOVĖ/BIRCH SHRINE

NERINGOS STOVYKLA

Neringos stovyklos tikslai yra ugdyti krikščioniškumą Romos katalikų bažnyčios tradicijoje, lietuviškumą ir pozityvius charakterio bruožus. Stovykloje yra sudaroma proga vaikams bendrauti su savo bendraamžiais, lietuviškumą ir krikščioniškumą ugdančioje aplinkoje. Programas praveda namelių ir vyresnieji vadovai, stovyklos kapelionas ir Marijos Nek. Pr. Seserys.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

2016 vasaros kalendorius

Birželio 25 - 29Šeimų stovykla anglų kalba
Liepos 4 - 9Lietuviškai kalbančių Šeimų stovykla
Liepos 10 - 24Stovykla lietuvių kalba (7-16 m. vaikams)
Liepos 24Lietuvių Susiartinimo Šventė/Putnamo Piknikas
Liepos 24 - 30"Trečia savaitė" stovykla lietuvių kalba (12-16m. jaunimui)
Liepos 31 - Rugpjūčio 13Stovykla anglų kalba (7-16 m. vaikams)
Rugpjūčio 13 - 20"Trečia savaitė" anglų kalba (12-16m. jaunimui)
Rugpjūčio 21 - 28Meno8Dienos

Visą Neringos kalendorių galima rasti čia

Find Us Lithuanian English
 • KONTAKTAI
 • STOVYKLOS ADRESAS:
 • 147 Neringa Road Brattleboro, VT 05301
 • TEL: (802) 254-9819; (802) 254-8090
 • RAŠTINĖS ADRESAS:
 • 600 Liberty Hwy.Putnam, CT 06260
 • STOVYKLOS VEDĖJA:
 • Regina Kulbytė regina@neringa.org
 • VEDĖJOS PAVADUOTOJA:
 • Dana Vainauskienė dana@neringa.org
 • VEDĖJŲ ASISTENTAS:
 • Aidas Kupčinskas aidaszk@yahoo.com

Svetainėje panaudotos nuotraukos iš Neringos archyvo.

Camp Neringa