Neringa Stovykla

NERINGA

Neringa Stovykla

PRŪDAS

Neringa Stovykla

LAUŽAS/CAMPFIRE

Neringa Stovykla

KOPLYČIA/CHAPEL

Neringa Stovykla

AKMENYS

Neringa Stovykla

GEDIMINO PILIS/CASTLE

Neringa Stovykla

VALGYKLA

Neringa Stovykla

SPORTO AIKŠTĖ

Neringa Stovykla

OBELIS

Neringa Stovykla

VĖLIAVŲ AIKŠTĖ

Neringa Stovykla

PASAKŲ NAMELIS/STORY HOUSE

Neringa Stovykla

BERŽŲ ŠVENTOVĖ/BIRCH SHRINE

NERINGOS STOVYKLA

Neringos stovyklos tikslai yra ugdyti krikščioniškumą Romos katalikų bažnyčios tradicijoje, lietuviškumą ir pozityvius charakterio bruožus. Stovykloje yra sudaroma proga vaikams bendrauti su savo bendraamžiais, lietuviškumą ir krikščioniškumą ugdančioje aplinkoje. Programas praveda namelių ir vyresnieji vadovai, stovyklos kapelionas ir Marijos Nek. Pr. Seserys.

Šalia stovyklų kartais susiburia buvę stovyklautojai. Jeigu kitos organizacijos norėtų išsinuomoti Neringos patalpas, prašome kreiptis į stovyklos vadovybę.

2017 vasaros kalendorius

Birželio 24 - 29Šeimų stovykla anglų kalba
Liepos 2 - 8Lietuviškai kalbančių Šeimų stovykla
Liepos 9 - 23Stovykla lietuvių kalba (7-16 m. vaikams)
Liepos 23Lietuvių Susiartinimo Šventė/Putnamo Piknikas
Liepos 23 - 29"Trečia savaitė" stovykla lietuvių kalba (12-16m. jaunimui)
Liepos 30 - Rugpjūčio 12Stovykla anglų kalba (7-16 m. vaikams)
Rugpjūčio 12 - 19"Trečia savaitė" anglų kalba (12-16m. jaunimui)
Rugpjūčio 20 - 27Meno8Dienos

Visą Neringos kalendorių galima rasti čia

Find Us Lithuanian English
Camp Neringa